Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med vi (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
vifte vindu visergutt vikning viket kant viket viderverdig virke virkning virkelig virkelighet virkningsløs virksom virksomhet vite vitenskap vitenskapelig vitenskapsmann vitegjerrig viten villmann vi via vibrasjon vibrere vidt videre vidde vide ut vidløftig vidrig oppførsel vidstrakt vidsynt vift vie viet vik viking viktig viktighet viktigper vill ville villkatt villmark villsint villa villfarelse villig vilkår vilkårlig villrådig villede villedet vilt vin vind vinding vindusrom vindstille vingård vinge vingle vink vinke vinkel vinne vinnende vinner vinning vinningsgivende virak viril virke av tre virrete person virvar virtuos virvel virvelvind virvle vis vise vise seg vise veien viser vishet visjon visir visittkort viskose visning visp vispe viss visse vissen visselig visshet visne visst visitt visualisere visuell vital vitalisere vittig vittighet vitne vitne om vide videreutvikle vikle vimse vinde vippe virkeliggjøre virre visitere viske visle vid vidd vidunder vidunderlig vielse vikar vike vike tilbake vikeplikt vilje viljesterk vilkårlighet villighet vilter virtuell visdom viskositet vismann vitebegjærlig vitende vits vim visvas vi ses vinkelskriver visesang virkelysten visesanger villnis virkelighetsnær vidtfavnende vise til vise fram virkelighetstro vidunderkur vidundermedisin virkningsfull viljens ånder visdommens ånder vinkling vimsete viljesløst vise bort vise vinterveien virkeliggjort viljeløs villelse vinne inn på villet viljestyrke virke som vitnefast ville imponere vitrine vitrineskap vinstue vindskeiv vidtrekkende vimsekopp videreutdanning vise livstegn vies vigselsformular vitnemål vinduspost vie seg til viske ut virkelighetsflukt viadukt visekonge vidvinkelobjektiv vigør viktigst viktoriansk villhest ville ha vimpel vindkast vingefjær vinkelrett vinsj virilitet virtuositet visjonær visum vigsle vildre vimre vindisere vitje vitse videreføre videregående skole viderverdighet vifte med villfaren villskap vindfang virke for vise- vise vei vitnesbyrd vitneutsagn vitterlig vips virkelighetsfjern vinst virkefelt virkende kraft vitalitet vill etter vise aktelse viv vinnskipelig virkelyst viljefast vinsprit vinånd vitamininnsprøytning ville tro ville si virke befriende virke på vikingskip ville ha det til vise til rette video- vivace vivas vises vidgjeten vidkjent viktig person vinne ry vise sitt sanne ansikt viderverdigheter vigvoll vise tilbake til vise miskunn vise nåde vise sin takknemlighet viderekommen videre enn vise døren vinkle vidisse villdyr virkeliggjørelse vike av vintervei vike sete vice versa virus vill og gæren vita villbasse villstyring vitaliebror vikte seg vill-lede vill-ledende vidimere vilie vinne på viselig vise sin erkjentlighet vildren vimete visstnok vinne over viljesvak vig vindfall visk visitasjon villig vekk visdomsord visne hen visnet virulent vigsel vidvanke vime vispesnekker vidtgående viskos viskøs VIP-er vinne frem til vippe av pinnen vilske vise smilehull viktoria virke som en rød klut på vind i seilene villrede vitneprov virkekraft vitenskapskvinne vikarierende motiv vildre seg visningslokale visningsrom vinkjenner vinne berømmelse vise tenner vilderbeest viljefasthet virvelsøyle vindside vinde opp vip vinglete vintage vitterlighet vimlen vidt forgrenet videreføring videst viden vivør vidunder- viatikum vise hen på visibel villstrå VIP - very important person Visual Basic vist ving vindskjev vinne utbredelse vinduer vikling visestubb visdoms- virvelstorm videre behandling ville veier vite hvem er vinne anklang vindel vis-à-vis vindbøytel vindmaker vitelysten vingehest