Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
vær værstrekk Væren være være imot være igjen være med være medviten om være uenig være ulydig være utro være utro mot være overbevist om være redd for være tegn på være verd væte væske væpne være til være usikker værelse værelsespike være av den oppfatning være lei for være nærgående mot være behjelpelig væremåte værelsesbetjening værfast være forbundet med være motstrebende være mann for være varsom med være utstyrt med være dumdristig være diplomatisk være på krigsstien være uforenlig med være borte være først være i forkant være i ledelsen være i teten være trendsetter værmåling værvarsling værbitt være sjalu på være beleilig være avhengig av være enig med være forsiktig være fra være full av være i bruk være i gang være i knipe være i stand til være klar være lik være misfornøyd være nødvendig være nok være uforenlig være på jakt etter være ute etter være vitne til være forskjellig være i omløp være ustø være verdt være holdbar være med på være presis være god for være herre over være i besittelse av være noe for være som skapt for være betenkt på være glad i være i sitt ess være ment på være oppmerksom på være stemt for være tiltrukket av være make til være aktuell være fremlagt vær så snill å være ambassadør for være seg selv være henvist til være nødt til være tungen på vektskålen være dominert av være underlagt være den en har å takke for være skyld i være årsak til være game for være oppbevart være konkurransedyktig være forårsaket av væpning være å takke være samrådde om være avtagende være i avtagende være riktig være jevnbyrdig med være likt til være basert på være i samme båt være bedre enn være redd være skjelven være opptatt med være i veien for være til hinder være flink til være miskjent være nær ved å være til lags være befengt med være å forstå være vant til være hekta på være henfallen til være renons være uten være tilhenger av være opptatt være fornøyd være diktert av være å forklare som være hos være til stede ved værende være opptatt av være tvilende til være i veien være til bry være til bry for være egen for være utlagt være i ferd med være på farten være på ferde være ute være på vakt være på høyde med være fornøyd med være forgapt i være inntatt i være selvberget være godt for være i vedkommendes interesse være i orden være på vei ut være på være angrepet av være i Morfei armer være det samme være på bølgelengde være mindre enn være støtpute være dødelig for være god nok være gjenstand for værlag være eller ikke være være i live være fortrolig med være trygg på være opp til være vedkommendes sak være til viljes være lutter øre være en torn i øyet på være forbunden med være forestående være i vente være et bilde på være optimistisk være betinget av være som vann på gåsa være på den grønne gren være lønt være pågående være i vanskeligheter være ille ute være kommet opp å kjøre være hjemme i være pessimistisk være utenfor fare værhard være renons på være tålmodig være innkvartert være persona non grata være upopulær væpner være uforenelig med være i være i anmarsj værgard være i sving være skåret over samme lest være i ro være maken til være opp ad dage være uttrykte bilde være vedkommendes uttrykte bilde være myntet på være så elskverdig være så god være så vennlig værhane være på luften være aktsom værspådommer være ulydig mot være uvisst med være på nippet til være på utkikk være sak være sprekkeferdig være dum være ansvarlig for være frekk nok til være i farvannet være overfylt være stilt i bero være utsatt være kjent med være på hils med være under innflytelse av være vondt være i sitt rette element være forberedt være i tilbakegang være på retur være i tråd med være naiv være nøysom