Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med tr (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
trygle trekke sammen trekke seg sammen trekkspill traktat trussel true truet truende trillebår tremenning tre tråd tre i tregrein tradisjon tradisjonell treff treffe treffe på treffende treffes trafikk trau tragedie tragisk trailer trakassere trettende kjedelig trakt traktere traktor træl tråle tråler trelldom trall trampe trene trener trang trenge inn trenge inn i trengende trengsel trening transe transaksjon transformasjon transformere transfusjon transkribere translitterere transmisjon transport transportere transportmiddel trapes trapp trappe opp trasige klær traske treskalle trette trauma trav trave traver trestakk treverk trend trendy trivelig tribune tributt triks trikot trille trilsk trimme trinn kropp trio tripp trippe trist triumf triumfere trivial tro tro på troende trofast trofasthet trofé treg treghet trohet trohjertet trolig troligen troll trylle trollbinde trylleformel trollkar tryllekunstner troløs trone tropisk treske trosse trøst trøste trøstesløs tross trossig trøtt trøtte trøttende trøttkjørt trøttsom troverdig troverdighet trubadur trumfe tromme trumpen trompet trompetist trommeslager tropp tropper trust trykk trykke trykke på trykkende trygg trygghet tryne trakte tralle trekke trenere trenge trevle trikse trolle trutne trygde trygge trå tråkke træ trø trass travel treffsikkerhet trefning trehjulssykkel trekant trekantet trekk trekke ut trett trevl trikk trinn tristhet trives triviell trivsel trollmann trommel troskap troskyldig trukket truse trygd trøye trunkere trøe troppeforflytning tross alt tråkk trekke fram trofe tredjerangs trykksak troner treblåser tre støttende til trettenåring trasse trekasse trolleybuss treløs triksesykkel tråsykkel trossamfunn tre i skranken for trekke det lengste strået truffet av Amors pil trutnet truck treslag trengt trommelminne treffe ved siden av tramp trelim trekke på en fot trabulere trekke kaniner opp av hatten transendent travestert trekke i langdrag tråkke over trosretning treningssal treningssenter trugsmål tralt tresukker trekke fra trekke seg tilbake trekkplaster true med trykke flat trebukk tråkle tre i bakgrunnen trafikkøy trakte etter traktere med traktering trenet trenge seg på trenges trangsynt transatlantisk transitt transmarin transmutasjon transpirasjon transpirere transplantere tresnitt travesti tredjeklasses tredjemann Treenighet trekløver trenchcoat trettende triangulær trilogi trinse triumferende trivialitet trylleri trollkjerring troløshet trombose tronfølger tronrøver trosbekjennelse trøtte ut truisme tromme sammen trommer trygt trabelere tradere trafikkere tranchere transjere transmittere transponere trase trassere travestere trege tremulere trivle trolove tryllebinde tryte trafikant traktement trampbåt trapeskunstner trassig traume traust travelhet tredemølle trehendt trekke tilbake trettekjær tretthet triade trykkeri trøbbel tronfrasigelse trekke seg tre frem tre inn i tre tilbake trekke det korteste strå transcendental trekke frem trykket transparent trykke til sitt bryst trim trøsken transient transitorisk tråkke i støvet trope trassel trekke pusten trekke været trekke inn transfigurasjon transposisjon trykk seksten trøkk trimaran tristesse trå etter trakten trenge inn på træle trasig trælsam trottig tråkke på tærne tresk trukjen trumpete trempel trohjertig truverdig trøysam trosartikkel trainee trekke til seg tritt trupp trå til transje troppestyrke trolsk treffe en beslutning treven trappe ned triforium tresse trabulant traurig trybel trekke på trekke veksler på trått transportbeholder trenge tilbake treffe avtale om trott tråe trolldom trøstig trompetere triksing trekning tredjestand tråbukk trøske trekke det lengste strå traktørsted trote tremor transjakle triumfator trill trisse trudelutt trekke i trådene trekke sitt siste sukk trass i trass i alt trepanør tribunal trene opp trumfe gjennom treneve trace trøster tronarving trutt tre i stedet for trappe treffe til trå sine barnesko treffe seg trimle trunk trengt opp i et hjørne trafikabel trive trikolor trekke på smilebåndet transportabel transsubstansiasjon transfigurere transfigurert tråkke en på tærne treffpunkt transsubstantiasjon trøkk i trynet tretopp tråkke på tremmer trådtrekker trant trut traktør trolldomsaktig tre inn i ektestanden trøste seg til trotte trøyte troende til travelt tropevarme trombone trang i nøtta trulle troende til noe av hvert treffe en overenskomst treskhet trapper trinnløs trev tremme trell trylleord trosvitne trumfess trombe trøskete trollete transcendere transversal tribunesliter trampoline trykkseksten trafikkert trommelom trommevirvel trinnvis tronhimmel trestykke trellkvinne trellekår trådstift trøstefull trebokstav forkortelser trumål tro en i stand til translatør trekke rundt treske langhalm tren tratte trekke i kongens klær trump tre sammen trekke seg ut av tranlampe troppe opp traderes træ noe ned over hodet på en trolltak treffer trives godt eller dårlig tros tråkig trenete trekke i støvet triangel tro på julenissen trampe i klaveret