Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med st (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
stygg storming stilig stift strengt tatt stump stumpe stryk stole på stirre statsminister stubb av veke stall stå stå imot stå fast stå over stå på sitt stab stabil stabilisere stabilitet stakk stakkar ste stadfeste stagge stadig stødig stadion stadium stagnasjon ståhei stake stakitt stål stille stille inn sted stedfortreder stilling stamme stamfar stemme stemme overens stamp stampe stempel stemple stamtre stand standhaftig standard støvbærer stadighet standpunkt stang stenge stenge ute stengt stengsel stank stenk stenke stanse stabel stable steppe stavre stavrende sterk stive styrkende sterkt start starte stase seg opp stat stas stasjon statisk statistikk stativ staslig statsoverhode status statue stav stave steg stige stige i intensitet stige i spenning stegvis steke stekt stiv stiv av skrekk stivne stein steinblokk steinhard stereotyp steril stikk stikke stikke av stikke ned stikkende stikkord sti stige opp stå opp stigende stifinner stigma stigning stil stilett stillestående stilleben stillhet stillsom stim stimulans stimulere stimulerende sting stinke stinkende stinn stirrende stjele stilk stjerne stjert stokk støtte støttende støttepunkt stoff stofil støy støye støyende stol stolpe stolt stolthet stoltsere stønne støpe stopp stappe stopper stopning stoppeklokke stor stør stor og kraftig storartet storhetsgalskap størrelse størrelsesforhold storm storme stormarked stormfull større storsinnet storslagen storslagenhet størst styrte styrtregn støt støte støte sammen støte på støtende støtt støvel strå strekk strekning straff straffe straffbar stråle strålende stram strand strandet strandkant streng strengt strateg strategi strev streve streben strevsom straks streber strek streik streike stress stri strid stridende stridig stridighet stridslysten stridsøks strikt stripe strø strødd strofe strøm strømme struttende av selvsikkerhet strene struktur strukturere strømpe strømpebukse struttende overlegen stryke strupe student studere studie studier studium stusse stue stuke stukning stum stund stundende stundom stunt stup stupende stut stuve stykke styre styrende styre i er selskap styrke styrmann stefar stemor stige og synke sterk storm sture sturende stange stase staure stede steike stekke stele stelle stile stime stokke stoppe stotre stramme strande strebe streife streke stresse strikke strutte stunde ståke stålsette stø støve sta stad stahet stans stappfull stasjonær statsborger statsborgerskap steinkast stemmeløs stemmer stemning stett stevne stifte stiftelse stillas stillstand stilltiende stipend stjernetåke stofflig stormende storpart storting strekke strikk stropp stry strøk stråmann stubb stuepike stupe sturen styr styring styrt støl stønn støpning støv stå til ståltråd stramme opp stramme inn Stavanger Aftenblad styggen strikkegenser steinbitt statelig stell styringsverk stå for stå i spissen for stykket opp stå fram stridbar stavrim staur strekkende stort og smått streberaktig stille forslag om stå i forbindelse med stase opp starv storfe stengel storsnutethet stikkvåpen storby ståsted stå bi stabbur sterk side strek i regningen stanset stoppet stemme for stemme på stykke opp stykke ut stutt steingal startskudd straffedom stupid stedig stuss ståk storband stimann stratenrøver styrelse stavkirke stilongs stusslig staup storforlangende stikke under en stol stille seg i bresjen for strygge startsted stillfarende statsmakt statutt stormskritt strømning stryke sin kos stikke nesa i sky styrker og svakheter stå på-vilje stjernekikkert stormbyge stygt stanke stivert stige i verdi staselig stelt stilfull stridsspørsmål stadig vekk stride stå i motstrid med støte an mot stå brud stå brudgom statisk elektrisitet strømproduksjon stumpen strukket strømforbruk støttekontakt streifer strekkbarhet stevnemøte stappa storeter stakittgjerde stikkordsliste stella storehjernen stormakt startnivå startposisjon studietrinn statsråd stoffmisbruker stilket svulst straffesak styreinnretning styrestang styrevol styrvol stikke under stolen støvsuge stygghet stort sett størkne stå seg stå ut stakkars stakkato stedfast staffeli stagnere stalagmitt stalaktitt stille i skyggen stille opp stamme fra stemme med stemme opp stammor stevning stemplet stempling standhaftighet standardisere stenge inne statskupp steile stivkrampe steinete sterilisere steriliserende stikke til stikke ut stikkprøve stigmatisere stilisere stinge stipulere stjerne- stjerneskudd stjernetegn stoisk stoppe til storkar styrtregne styrtsjø støte til støte opp støte ut støtdemper støttespiller strabisme strekke seg strekke ut strand- streve etter stri med stri mot stridsvogn strigle strime stripete strippe stryke med stryke over stryke ut stubbe stykkevis styrbord styremedlem stebror stesøster stasjonsvogn staffere stedfeste stikle stilne stiltre stimle stiple stomle storskrike strangulere stratifisere stridregne striregne stritte strype stulle stygges stabeis stabelavløpning stadfestelse stafett stamtavle standsmessig stavelsesgåte stavemåte stedegen stedfortredende stedlig steil stemmeberettiget stikkpille stille til skue stillferdig stimle sammen stivhet stivnet stivsinnet stoffskifte stola stoll stoppe opp stoppested store ord straffe- strebe etter strekkbar strimmel strøken studenteksamen stuert stutteri støkk støpeform støpsel støttebjelke støver stå ved stå øverst steinhugge stavelsestone stavelsestrykk strø sand på stygge stedvant stringent stormannsvelde stelle med styre klar av styre seg stormann stattholder stortingsmann stortingsrepresentant stormangrep strategisk stå på dagsorden stå på programmet stakket stums støvets år steinalder- steinalderversjon stålsatt stående stedse stendig stetse stetsevarende stå på statarisk stemningsfull striks stette stor på det stimulus studering stille seg stasjonere storlig støtte seg til stimbåt stykkgodsbåt staten stutete støkk i livet stakre storme på stå i mot stressa stresset stundesløs stripete person stretto stille til disposisjon starte opp stratum staff stille sammen stryke en med hårene stikke i stå ansikt til ansikt med starve streve for stå i strabasiøs straffansvar straffeansvar strever strabaser stenisk studio strunten stakkarslig stive opp stakkarsdom stable på bena stakke stelle til storaktig storsnutet stapelplass style styggpen styggvakker stå tilbake strokk strult strump strunk stønad stå vedkommende bi stelle på stelle seg stå igjen stikke halen mellom bena stimmel sto sterk mann statur storrådig strålekrans stive av stemme ned sted for oppdrett stile mot statist styrtning stivnakket stikling strøype stikkrenne støkke stå hen steiking stokksag styv stikk imot styren storaks streamer stemningsberuset strambuks strips strykekarakter stiver stakallunge strik stinger stem struttende studert stueren stummende stygisk stille i et dårlig lys storverk stur stymperaktig stille i utsikt storhending stede til hvile stikke vekk stampe mot brodden stikke kjepper i hjulet for stri imot stadfesting stadtfestelse stade stante pede stemt for storhet stå i gjeld til stikke innom stå ved makt stamina stige opp på statuere et eksempel stille seg skeptisk til stå bak disken styggelig straffetiltak stå frem stikke øynene ut på stabbe stå i brann stupiditet stamhus stryke av gårde stryke av gårde med stusser stores storslått storstilt storveis stomp steng strafferettslig støysvak stentor- staffasje styggemannen Stalin storleik strak strake veien strakt støpe i samme form stramhet styrkeprøve stikke hodene sammen storyboard Styx starve av stjålen stå for døren stolpre strømme ned strømme over styrkedråpe støyt stryke borti stå i ledtog med styven styrk stygt ord stringens stormodig størrelser storfyrste støvete stolen på stedvis stylitt stand-in stakan standart stander straffarbeid streiftog strekke kjølen strittende stålsette seg stymper storsinn stivpyntet stråler stikleri Stars and Stripes stryke flagget strut stivnet smil stramt smil stikke halen mellom beina stallbror sterkest stikke under stol strø om seg statsbaner stille i bero støte an stunde til strekke til strekke våpen steinrik stinn av gryn stinn av penger styrtrik stå delkredere straffbar handling stå i begrep med stue sammen stampe opp av jorden steingått stemme i stilt stappet stinn brakke stigev story stoma stryte stifter steam stegg støtteark stikke pipen i sekk stryke med hårene stutting stå for alteret streif stadfestet støpegods stikke ut en føler styvere stotte strapping stirre på strandhogg stormløpe strålevarme strunt stå etter standard- stupor stå på svarteliste støtt og stadig stikning stormbukk stramme seg opp stå seg mot stigbrett stiele stjernebilde stabilisere seg statsforfatning styresett stille likt stuttere storparten stave med stå på pinne for still going strong stilt i bero stå i stil med staut streife om stusling strål støte på mansjettene strabas stabbsei storsei stivbent støtvis styrking stemoderlig strukturløs stormfylt straff-fri stroke stirre seg blind på strede styver stellarisk strosse statskløkt statsmannskunst stuff stedord strieskjorta strømstøt strake stråleformet stekk stuld steinsprang strykende stive seg opp styrke seg stev stuntman stand by stråle ut stille på like fot stråles stor flokk stå på farten til straffskyldig stytte stød stegjern støpul stande status quo stemma stogge stauke stritte imot stoppe munnen på storlemmet storveies støvlett strø- styres stempelfjær styrefjær stålfjær stridsmann storhetstid stavkar stodder stjeler stolen stolen for døren stemmegivning strieskjorta og havrelefsa stewardess stig stimuler stangvis stemningsberust stå på podiet stid stukke stryker stokkverk standspersoner styggedom styggelse stasklær stormogul støttestav stridskrefter stoffer strie stavebok stokkelag stemmekveg ståltau stikke av mot stå for en som storing stå i motstrid still going strikkepinne