Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med re (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
rette på rette seg retning rekke rekkevidde redd redde reddhare redning rekkehus ressursfull redsel reke regnskap regnskapsfører rette ut regne regne med regne ut regner regnemaskin regning rett rett fram revne renne renne sikkel rente rette rettlinjet rettside rette seg etter rette opp rettergang rettesnor rettferdig rettferdiggjøre rettferdiget rettighet rettigheter rettmessig retting rettssak rettsgyldig rettskaffen rettslig rettstvist rettvis rev reagere reaksjon reaksjonær realisere realisme realist realistisk realitet rebell rebus recensent recensere recensjon resept resepsjon resesjon residivere redaksjon redaktør redigere redelighet rede redegjørelse redevisning redskap redusere reduseres reduksjon referat referanse referere reflektere reflekterende refleks refleksjon reform reformere refreng regal regatta regel regelbundet regelmessig tid regelmessig regent regjere regjering regi regime region regional regissere register registrere registrering reglement regulere regulering regn regnbuehinne regnskur regresjon regulator regulær rehabilitere reklame reklamere rekognosere rekommandasjon rekommandere rekonstruere rekord rekreasjon rekrutt rekruttere rektangel rekvirere rekvisisjon rekylere relasjon relasjoner relativ relativt relevans relevant relieff religion religiøs relikvie reling rem remse rein rene rendezvous rengjøre renhet renovere rense rent rep reparasjon reparere repetere repeterende repetisjon replikk representant representativ reprimande reprise reprodusere reproduksjon reise reise seg reisende reisende person reserve reservat reservasjon reservere reservert reservoar reisegods residens resignert resistens reisemål rebelsk opprør resonnement resonnere resonnerende respekt respektabel respektere respektløs respirasjon respitt respons rest restaurant restaurere rester resterende restriksjon restriktiv resultat ressurser reiseveske retroaktiv retrospektiv rettsom revansje revidere revir revisjon revisor revolt revolusjon revolusjonær revolver revy rennende re refse renske renskrive respondere restere restituere rettlede reve real redelig redselsfull reell refusjon regle regnbyge regnfull regnskyll regulerende reisning rekkefølge rekkverk reklamasjon rekviem ren renneknute renning rensende renslig repos ressurs rettelse retur returnere revers revidert revurdere rett og slett rei regresjonsanalyse ReactOS renset resolutt rette inn revet løs reip renomme resyme reklamemateriell regionalbedøvelse renegat renkespill restituert rett som det var redskapsbod resurs reddende engel redskapshus rett som det er rengjøringsassistent renholder reinspikka relikt reminisens resirkulering refusere regelbinding reddsom replika resultere i refselse represalier rektum reversere retorte remedium regionalbuss relegasjon revestrek ressursanalyse rette søkelyset mot resipient renommert regnestykke redningsoperasjon rette blikket mot regningssvarende rentabel regionaltog realfagsstudent revansj renhårig reist reis reisebil reel realia replikkveksling rex regelrett registrant reise hjem reise tilbake resong religionsutøvelse regattafinale retterlig reol reklamesjef reservering res rentekostnad renteutgift reisefelle reisekamerat regjeringsmedlem regelbasert retten til å bære våpen regnes blant regne blant regne feil regne opp renkesmed rettferdighet rettskaffenhet rettsvitenskap realisasjon realisering rebelsk reseptiv residivist resiprositet resitasjon resitere redegjøre for redusert redutt referere til refleksiv refraksjon regelmessighet regenerere regenerering regressiv rehabilitering reinkarnasjon rekapitulasjon rekapitulere rekonstruksjon rekord- rekruttering rektangulær relatere religiøsitet remisse remittere renessanse renselse renslighet rett ut reorganisere reostat repatriere reponere reportasje representasjon representere repressiv residuum resignasjon resistent resorpsjon respektfull respektive restauratør restaurering restitusjon resultatløs resulterende retensjon retirere retorikk retorisk retrett retusjere retusjering revling revelje revoltere revolusjonere rette mot refundere regalere reindyrke reingjøre reipe reive rejisere rekreere relegere rembursere remje remplassere rendyrke renonsere replisere residere resignere resolvere resorbere resymere retardere rettleie realiserbar redningsmann referent regenerasjon reglementert regulativ reise bust reiserute rekvisitt renhold renons rent ut respektiv restanse retningslinjer rett frem rettferdiggjørelse rettskraft rettskrivning revetispe regelløs restløs resonnabel regimente representantskap reir ressort reit rekst rettfrem rent ut sagt reverens reputerlig retttenkende reflektert reservere seg retiré rettidig rettskraftig refsende redig rense luften rekende på ei fjøl revolusjonerende reorganiserings redningsskøyte reddhug residual remarkabel reklameskilt reglementere reskript retterbot rettleiing reputasjon reime regjeringsform regjereri rett-tenkende regjere med renonsere på rekvisitter remedie redskaper resurser re- retro- rev bak øret reflektant refugium revitalisere rehabilitere seg reise kjerringa retablere retrospekt regress relaps residiv rekombinasjon reunion remunerere retaliere retorkvere resette revkorallrevringformet korallrevøy respektinngytende refleksmessig regiment recto rette en takk til rett ut så lang man er rekognisjon ressursperson retirere seg rekyl reisepass reservasjonsløs redusere ad absurdum refutere retro refuge restringere reservatio mentalis redegjøre responsum relatert remme remburs regnskapspost renkefull rettsindig recess regneoperasjon rettferdiggjøre seg reisebevis rette blikket remise rettersted refaktie reinbrems reve seil rekel regjeringen research rettnå redningsløs rektifisere redselsherredømme rettsformann regjere over rek realt resultatrik retthaversk resonans retaliasjon reik reinsdyrsteik retina rektifisert rete reisefører retusjere] rettsstridig redselslagen regale regiontog reporter reassumere reiterere rettskrenkelse regester reveny renons på renunsiasjon retreat rede til redebon revolvere reiv remonte rendere rente opp resiprok retorsjon retribusjon rettmessighet rebellere repp revle red resolusjon reksjon rechts rekordtid rett-tidig rekordholder renke renker renkespinn revestreker regnfattig resin remb renn revolte refraktor regulus rettstilfelle renstemt reduktiv retningslinje reprobasjon refser religionssamfunn rekarfant reklete reile rekreere seg rede penger reglesmed redundans redselsgjerning realisabel reluktans resistans rett utenfor stuedøren resent remis referere seg til repertorium repartisjon redundant reservekapasitet reliabilitet rekurrent retor redningsplanke rettferd retts rekurrens relikt- remanent rest- reimtøy reisverk renneløkke rett vest referendum reversibel rette ryggen rekke sporet etter revet ut av sin sammenheng reiterant rettledning restriktivitet rehabilitasjon reinslig rem av huden responsorium reinholder renovatør rekonsiliasjon reinhårig