Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med op (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
opphope oppsigelse opphør oppføre seg oppdiktet oppvask oppsiktsvekkende oppnå oppbevare oppbevaring oppbevaringsrom oppbevaringssted opplyse OPEC opera operasjon operere opium opponent opportun opportunist opposisjon optiker optimere optimisme optimist optimistisk opsjon optisk opus opptøyer opp opp og ned oppasser oppover oppgående oppførsel oppby oppblåst oppbygge oppdage oppdagende oppdele oppdelt oppdrag oppe opphold oppholdende oppfatte oppfatning oppfinne oppfinnelse oppfølging oppføre oppførende oppoverbakke oppfostre oppfriske oppfylle oppgå til oppgi oppgift oppgiven oppgjørelse oppheve opphetsende opphetsing opphøye opphøying opphøre opphørende opphav oppkjeftig oppkasting oppkomme oppkomst opplag opplagt opplevelse opplive oppløp oppløse oppløselig opplysning opplyst oppmane oppmerksom oppmerksomhet oppmerksomme oppmuntre oppmuntring opprekning opprett opprette opprettholde opprettstående oppildne oppildnet oppriktig oppriktighet opprivende opprør opprøre opprørt opprørsk opprømt opprømthet oppsetsig oppsetting oppsikt oppskaket oppskakende oppskatte oppskattet oppskatning oppslag oppslagsbok oppslagsord oppslagsverk oppsluppen oppdeling oppstå oppstilling oppstand oppstyltet oppsvelt oppsving oppsvulmet oppsyn oppsynsmann oppta oppdaget opptog opptatt opptak opptenkelig opptegne opptre opptreden oppveie oppvarte oppvartning oppvigler oppvisning opprinnelig opprinneligen oppdrette oppdrive oppfordre oppholde oppklare oppleve opponere opprinne oppvigle optere operativ oppbrakt oppbrukt oppbygning oppdagelse oppdatert oppdra oppdrager oppdratt oppdrett oppfinnsom oppfordring oppførsel oppgang oppgave oppgjør oppheng opphevelse opphisse opphisselse opphisset oppholdsrom oppholdssted opphøyet oppkvikkende opplegg opplæring oppløsning oppofrende oppreisning opprinnelse opprop opprører oppsett oppskrift oppspinn oppstart oppstyr opptakt oppvarming oppvekst OpenOffice.org oppbrudd oppskrudd opptrinn opptrappende oppvakt oppofrelse oppstrammer oppjaget oppstemt oppfattelse opphetet oppvarmet oppegående oppsetning oppflammet oppglødd oppsatt oppdaterte oppgraderte oppstykking oppsagt opprettelse opprinnelsessted opplevelsesreise oppbevarer opptenningsved operasjonsbasis oppslukt opphovnet oppvarter oppskrapt oppskrubbet oppspedd oppløst oppslukt av mørket oppstopper oppe seg oppløsing oppsplitting oppstaset opak operativsystem opplært opphørssalg oppløpen opphavsland opprinnelsesland oppringning oppbrakthet opparbeidet oppføring oppsuging oppblande opptrapping oppdragelse opportunisme opportunistisk oppblåsthet oppbrusende oppbyggelse oppdatere oppholde seg oppfostring oppfyllelse oppheting opphøyd opphøre med opphavsrett oppkomling opplesning opplyse om opplysende oppmuntrende oppnåelig opprørende oppsats opprevet oppsluke oppsnappe oppsuge oppdagelsesreise opptenne oppvåknende oppvoksende oppbringe oppebie oppfange oppirre opplate oppløfte oppnevne oppruste oppsette oppsummere oppsøke opptrappe oppvekke oppøve oppadgående oppakning oppførelse oppgitt oppgradere opphavsmann opphoping opphøyelse oppklaring oppløftet oppreist oppsetsighet oppstandelse oppstiver oppstuss oppstøt opptatthet opptegnelse opptredende opptrykk oppussing oppvigleri oppå oppstykket opplest og vedtatt oppgi evret oppregne oppebære oppholdssted paulun oppgave sak oppdikte oppdrevet oppmann opposisjonell opphavlig oppriktig talt oppe i årene oppelske oppfarende oppirret oppbyggelig opp ad vegger og ned ad stolper opponere mot oppskjørtet oppspilt opphopning opplivet oppfatte det som oppvarte med oppslitende opparbeide oppesen opsjonell opphørt oppgivelse oppmåle oppsi oppholdsvær oppløses oppholde seg hos oppatt-tygd oppstander oppløfte et ramaskrik oppflytning opprykk opprykning opinion oppfatningsevne opplivende oppløftende opphengt oppflamme oppsettelse opptre på vegne oppnavn opp-passer opptrekkeri opplate sin munn opplate sin røst oppslå sitt paulun opppakning oppstrekk oppunder oppskalering operand opinionsytring opphevelser oppkonstruere oppkonstruert oppgi ånden opplære oppagitere oppegge oppøst opp å kjøre opp imot oppskyte oppmuntre til oppta forfølgelsen opplett i været opprådd opulent opptre på vegne av oppsøkende opprådd for oppslått oppfylles oppkvikke oppkvikkelse oppgående oppkreve oppløfte stemmen oplæring opprydning oppmarsj oppleser opplysninger oppta lån opptaksbok oppstoppernese oppefra opptre med opplatt opptur oppby alle sine krefter oppspedt oppfor oppforbakke oppstått opphøye i 2. potens oppfø oppfylle vedkommendes bønn oppdekning oppflising