Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med mi (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
misunnelse misunne miste miste bevisstheten mishandle mishandling middel middelmådig midtpunkt middeltall mis middag middagsmat midje mikroprosessor mikroskop mikroskopisk mild mildhet mildne militær miljø miljøvern mime min mine mindreårig mindreverdig mindre mineral minibuss minimal minimere minimum minister ministerium mink minnes minne minnesmerke minoritet minsanten minske minskende minskes minskning minst mint minus minutt mirakel mirakuløs misantrop misære miserabel miss misfornøyd misfornøydhet misdannet misdannelse misbruk misbruke misbruker misdåd misdådsutøver misforstå misforståelse misfoster misgjerning mishandel misjon misskjøtte misskjøtsel miskreditt mislede mislyd mislykket mislykkelse mislykkes mislynt mismodig misnøye mishell misrekning mistak mistenke mistanke mistenktsom mistenkt mistolke mistro mistroende misunnelig misoppfatte misoppfatning mitt mikstur mislike midle mige mikse minere minke misse middels midler midlertidig midt milepæl militærnekter min herre mindretall miniatyr minkende minking minne om minutiøs misere mistenkelig mistenksom mistet minnehøytid MIT Microsoft Windows min gode mann mister mishag miks militærleder middelhavsfarer middelmåtig middelverdi midt på miniskjørt militærdrakt midte mitraljøse minnelig minnespenn minnefest miskunn minimering min bedre halvdel miste tyngde minnebrikke minnepinne miljøpolitikk middagshøyde misstemning minsking miniatyrmenneske mitt sentrum misstak minneord minnetale mirakuløst middagsservise mineralgjødsel missekatt midtsommersbål mig miljøinnsats millennium mimrende mineralsalt misunnelsesverdig middelklasse midtsommer migrene mikrobe mikroorganisme mikrobølge milits militarisme militærtjeneste miljøvennlig mindre enn mineralvann mini- miniatyr- minnetavle minneverdig minesveiper misantropisk misogyni misjonær missiv mista seg mistrøstig mimre miniatyrisere misfare mishage misjonere miskjenne misligholde mistenkeliggjøre middelaldrende midtveis mildnes minstemål misbillige misbilligelse misforhold mistenksomhet mistillit mistroisk misfødsel millimeter- militant miste ansikt minst av alt min hug hev dåra milevid miste mål og mæle missiltorpedobåt mirabile dictu ministrant misfornøyelse mimikk miste hår miste selvbeherskelsen mikro mislikt mistykke misakte minusfaktor miasme misforstått mile miste tråden mitella misdeder miskunnsom mislig mikro- mismot militærvesen miste lysten mitigere mixed mikstum miskmask mixtum mixtum compositum misgrep minuskel midt i laget miskunnelig mishagsytring mistvil mildt sagt minnesanger minstrel misvisning miste livet minespill misfall mikado minnehall minnestein misvisende misregne seg mimoseaktig mikkel miskle misjonere for misferd minnelighet miste fotfestet mindreverdighetsfølelse miskunne seg over misericordia miskunnhet misliebig min ringhet middelvei middelmål mistyde mistydning mistroens skjerpede blikk mistroiskhet mistral misgjøre middagshvil mikrofon minaret misnøyd misfare seg mille minne på minnelse militærmakt mir midt på dagen mist- Mikkelsmesse mirakeldoktor midtstrømslinje