Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med kl (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
klønete kløne klissete kliss kle klå kle av klå opp klekke kladd klær klesplagg kleshenger kledelig klaff klaffe klage klagemål klagende klemme klinge klan klanderverdig klandre klang klynge klapp klappe klar klare klare å håndtere klare seg klarere klargjøre klarlegge klarleggende klarsynt klart klartenkt klase klasse klassifisering klassifisere klassifikasjon klassisk klatre klausul klaviatur klein kli klikk klima klimatologi klimaks klump klumpete klinikk klipp klippe klipper kløktig kløkt klirr klister klistre klyve klo kloakk klokke klok klokhet klor klore klø seg kloss kloster klodeformet kladde kløver klubb klubbe klukke klukkende kluster kløyvd kløft kløyve klagete klem klemmes klynk klatt klamre klarne klatte klebe klede klenge kline klinke kludre klumse klynke klø klam klammeri klapre klaring klask kle på kledning klementin klemt klenodium kleskott klient klin klode klon klosset klossete klossmajor klovn klukk klut klype klosterforstander klosterforstanderinne klynking klanglig klappe for klesdrakt klar til dyst klientmaskin kleresi kleskjede kleve klosett klare brasene klett klokkeradio klarsyn klippefast klenodie kluntet klerikal klerk klokskap kloking klabb og babb klaver klangfullt klovdyr klipping klassetrinn klassisk testteori kle av seg klakk klisse klagesang klangfull klapring klare opp kløe klebrig klisjé klikke klientell klingklang klimpre klokker klorofyll klubbhus kløyving klake klakke klapse klaske kleime klesse klipe klirre kloroformere klukkle klundre klunke klusse kløfte kløkke klarering klargjøring klarlegging klemte klengenavn kleptoman klimakterium klokkeslett klonisk klyse klekkelig klubbe igjennom klippe en hæl og kutte en tå klemme i klinkende klokkerkjærlighet klar til en svingom kludder klar i toppen klar som dagen klaps klunke på kleinmodig klappsalve klage sin nød klippe av klarligvis klove klyss kleiv klin gæren klin kokos klisjéaktig klamp om foten kle seg i kledebon kledsel klokelig klarhet klappet og klar klepp klemme på klå på klingæern klamre seg kløkk kline til klamp kleimete klekk klissen kløkken kløkksam kløv klabbe klemme til kløyen kløve klattefant kluntete klangløs klandestin klodrian kløtre kløye klumpedeise klisteraktig klangfarge klappe til kaien kløpper klar bane klerus klot klappjakt klartekst klar til kleppert klagev klang larm klekke ut klåte klynkende klart som blekk kluns kleppete klistret til klinge sammen klander kluss klips klinsj klabb klopp kladas klokt klatte bort klint klarsignal kle seg i sekk og kle seg i sekk og aske klunse klabautermann klikkespråk klunk klarlig klokken fem på tolv klok kone