Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med in (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
innpåsittende innpåklengende innimellom inngrodd inntrengende innhente inadekvat inaktiv innvoller innånde inngående innadvendt innbefatte innbilning innbilsk innbilskhet invitere invitasjon innbydende innbringe innbrudd innbundet innbygger incest inndele inndeling indeks indisere indignasjon indignert indikasjon indirekte individ individualitet individuell indolens inndrive indusere induksjon industriell inert innfall innfalle innfange infanterist innfatte infisere infeksjon infeksiøs inferno inflammasjon inflasjon innflytende innflytelsesrik innfødt innføre innførende informant informasjon informasjonsblad informell informere infri ingen inngang ingeniør ingenting ingrediens inngrep innhegne innhegnet innhopper innhuse initial initiativ initiere injeksjon innkassere inkludere inklusiv inkommensurabel inkompetent innkomst innkjøp innkorrekt innkvartere innkvartering innland innlede innledende innledning innen innenfor innmat inne inne i innebære innhold inneholde innholdsfortegnelse innholdsløs innehaver inderlig inneslutte innesluttet innovativ innen kort tid innendørs innpakning innprente indre innrede innregistrere innregistrering inn innsats innsatt innsette innse insekt inseminere innside innsikt innsiktsfull insinuere insistere innskipe innskyte innskrenke innskrenkning innskrenket innskriving insolvens insolvent inspisere inspeksjon inspektør innspilling inspirasjon instabil innstille installere innstilling instinkt instinktiv institutt institusjon instruere instruksjon instruktør instrument innsvøpe innta innta noe inntagende inntakt integrere intellekt intellektuell intelligens intelligent intensitet intensiv interdikt intermesso intern internasjonal interpretasjon intervju intervjue intet intetsigende inntil intim inntre inntrede inntreffe interessant interesse interessert intrige introdusere introduksjon introspektiv introvert inntrykk intuisjon innestå for inni invalid innvendig innvending innvandrer innvortes innvikle innviklet inventar investere investering innvie incitere influere innbille inneha innestå innfri inngå innkreve innlate innlegge innlemme innordne innrette innrømme inspirere intensivere intonere involvere in incitament informert ingeniørsoldat inhabil innbringende innby innbydelse innenlands inneværende innfallsvinkel innfatning innflytelse innføring innlegg innovasjon innpåsliten innretning innsamling innsigelse innsjø innskudd innsmigrende innspill innsprøytning innstilt inntekt inntreden innvandring innvirkning instruks intens intensjon Internett inventarliste Inari Internett-leverandør internettleverandør initialord innvoll innpass informator indiskre inkvisitorisk intensiverende innfallsrik initiavtivrik insitament innstikk innlate seg på innvirke på invitt inndra investere i intakt info inkunabel innskrumpet inntørket interaksjon instinktivt intrade intrikat intervall infam intro innordning inndragning innebandy innskuddskonto ingen heksekunst infantil innvåner initiativløs internanalyse innsatsvilje instans innstramming inntektsbringende inntektsgivende inntatt instruksjonsmanual interpunksjonstegn inter innovertiss internminne innenrikspolitikk industrianalyse intervenerer infamt indre bilde informasjonsbibliotek intern-nett intranett inventarium indiskré infamitet indisponert inngangsport intensivering indre undersøkelse indre stemme inkarnert innstendig intelligent person innkrever interims inngangshall indre liv internett-område internett-side innsmigre seg indre sett invensjon innflytter innflytting innvandringsstopp inngangsnivå innkjøpsansvarlig innkjøpssjef innsegl inntektsvekst inntektsøkning interessegruppe innhul innbegrep innbefattet innbille seg innbilt innbilningskraft innbitt innblande innblanding innblikk innbytte indiskresjon individuelt indoktrinere indoktrinering industrialisering innfallen infarkt innfart infernalsk infiltrere infinitiv innføye informativ ingenlunde inngi ingen årsak inngripende inhalere initiativtaker innkalle inkarnasjon inkludert inkognito inntektskilde inkonsekvens inkonsekvent innlate seg inokulere innom innramme innredning innenriks innringe innsettelse insignier insinuasjon insistere på innsunket innskrift innslag innsnitt inspirert inspirerende installasjon innestengt integrerende integritet intendant interims- interiør internere interpellasjon interpellere interpolasjon interpolere interpretere intervenere intervensjon intervjuer intonasjon innfløkt interessere interessere seg for interessesfære intrigere intrigemaker introspeksjon intuitiv invadere innvende innvandre invasjon invektiv invertere investitur innvielse invokasjon inaugurere infamere inhibere injuriere inkarnere inklinere inkorporere innarbeide innberette innfiltre inngjerde innhøste innlosjere innløse innovere innpasse innpode innrykke innsikte innsirkle innskjerpe innsnevre innsynge innvarsle innvilge innynde innøve instrumentere intendere intimidere inderlighet indignere indikativ injurie inkasso innanking innbetaling innbo inndata inndriving innenlandsk innfallsport innførsel inngyte innhegning innholdsrik innhylle innkreving innlosjere seg innlysende innmark innrykk innrømmelse innskytelse innspurt innstudere inntil videre innynde seg interessent intetanende intetkjønn ingen suksess in extenso inappellabel innforlive innvilge i innful innordne seg interessentskap inntog innhogg innhugg innmarsj inhegning innprente seg innerste inngå ekteskap initiativrik in flagranti ingen ungdom ingensinne innbarket incentiv innstille seg på investigere ingen ringere enn influere på insolent insentiv innfinne seg innløpe inklinasjon innrette seg innstifte instituere innberetning informere om infami inkommodere intercesjon innvie i innta. introdusere ingen tilhenger indirekte beskylde indifferent indolent infamerende injurierende insultere innett intrigant indium indisium inserat ingen hvem ingen hvem som helst internalisere innforlivet med ineffektiv influens infus innmari innvendinger inngetogen innlevere intolerant inkurie in naturalibus in puris naturalibus inhuman innrette seg ordne seg innbyggere innynde seg hos ingenium intelligibel innlate seg med innlatende ingen hemmelighet innarbeidet innersving innskjæring innsig innstig inngå avtale om infleksibel innebyrd innjage inklusive intra- inhomogen in blanko invariabel invariant ingot innbøyd intimere indemnitet insuffisiens innsekt inhibitorisk innpå inferiør insuffisient inniblant inn til inkurabel invisibel innkjørt injisere inciterende ingen sak innbyrdes interim innføling innlevelse instruktiv in corpore innlegge seg intensiveres intelligensmåling ingress intimasjon introitus integument inside innforstått in salvo in spe innfeit ingenue intoleranse intellektuelle intrada innledningsvis instinktmessig intim B intra muros indult innforstått med innbudt in solidum inngå i ektestanden inseminant ingen kunst innviet innerst inne innhol interludium interaktivitet indre av landet innenbords innmarisk interesseområde innsmett infeksjonshindrende innhaler indre organer innstigningstyveri indifferens inerti indigen inkapabel innomhus innenfra installere seg inngå i innhylle seg interessekonflikt innbyrdes stilling in nuce innsnevring indisposisjon innsunken inherent innat inopportun inn på livet infall indiskutabel intermitterende indisputabel interregnum internt innreisetillatelse invalidepensjon inskripsjon insurgent innrettet insinuasjoner inntil nå inro inngå i den hellige ektestand insitere inundasjon insult inne i saken infinne seg insubordinasjon inngjerding industridis ingen dum idé inntil hverandre