Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med ik (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
ikon ikke ikke desto mindre ikke mange ikke mye ikke vanskelig ikke ta hensyn til ikke lett å bevege ikle ikke annet ikke ettergivende ikke konkret ikke verst ikke-voldelig ikke lite ikke sjelden ikke i bruk ikke i gang ikke ville vite av ikke anerkjent trosretning ikke riktig klok ikke vel bevart ikke fordra ikke utstå ikke kunne fordra ikke kunne utstå ikke pen ikke ta notis av ikke hverdagskost ikke født i går ikke ugjerne ikke påaktende ikke komme ikke treffe ikke her ikke hjemme ikke til stede ikke brennbar ikke legge fingrene imellom ikke la det bli stein tilbake på stein ikke harmonere ikke billig ikke halvparten ikke fysisk ikke til å tro ikke til salt i maten ikke bred ikte ikke-voldspolitikk ikke fornøyd ikke-eksisterende ikke det minste ikke før ikke kvalifisert ikke bry seg om ikke sant ikke tale om ikke for noen pris ikke for sitt bare liv ikke noensinne ikke på vilkår ikke å tenke ikkje ikke av denne verden ikke spøk ikke-fagmann ikke nok med det ikke å forglemme ikke en levende sjel ikke et menneske ikke for det ikke fornekte seg ikke annet enn ikke som andre ikke bli oppfattet ikke kjernefysisk ikke gi seg ikke mitt bord ikke gi brød ikke stå tilbake ikke være underlegen ikke ville ta i med en ildtang ikke til å misforstå ikke det som heter ikke noe ikke så lite ikke beruset ikke en katt ikke for katten ikke ha noe usnakket med ikke bra ikke til å snakke til ikke det grann ikke noe problem ikke riktig navla ikke ved sine fulle fem ikke liv laga ikke mer enn ikke andre ikke andre enn ikke flere enn ikke utvokst ikke la seg dupere ikke tapt bak en vogn ikke bli forstått ikke borte ikle seg ikke berettiget ikke riktig navlet ikke særlig ikke finne seg i ikke la seg by ikke påaktet ikke så farlig ikke uten ikke utfylt ikke bli til noe ikke-kirkelig ikke-militær ikke noe tess ikke noe videre ikke rare greiene ikke rart ikke holde tett med ikke fullt ikke langt fra ikke for flust ikke god ikke god nok ikke i form ikke være sein til ikke la det bli sten tilbake på sten ikke minst ikke gjøre fra eller til ikke målbar ikke skre ordene ikke frøsen ikke for tidlig ikke la være uprøvd ikke knuslete ikke ekte ikke langt i fra ikke tykk ikke spare på ikke spare på konfekten ikke la seg affisere av ikke la seg merke med ikke la en dø i synden ikke gi lyd fra seg ikke sakte ikke la noe være uprøvd ikke gjøre skam på maten ikrafttreden ikke tilsnakkende ikke la gresset gro under føttene ikke være sen til ikke å stole ikke å stole på ikke vinne gehør ikke-kristelig ikke umulig ikke stå tilbake for ikke harmonere med ikke legge fingrene ikke holde ikke holde vann ikke-bindende ikke så få ikke konkurransedyktig ikke krigførende ikke valgt side ikke-krigførende ikke å tenke på ikke dårlig ikke ueffen ikke til å være i hus med ikke til å komme forbi ikkevoldtilhenger ikke legge to pinner i kors iktus ikke bli virkelighet ikke ørens lyd ikke ville inn på ikke-norsk ikke falle i god jord ikke fort ikke filla ikke kunne med ikke dumt ikke umaken ikke umaken verdt ikke stemme