Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med gj (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
gjenopprette gjenbruk gjenfortelle gjenvinne gjenvinning gjenforening gjengjelde gjennomgang gjengi gjenhenting gjenkalle gjenkaste gjenkomme gjenkommende gjenkomst gjenspeile gjenspeiling gjenstående gjenvinne noe gjenopplive gjenoppta gjedde gjelde gjeldende gjeng gjerne gjerning gjerningsmann gjest gjeste gjester gjestgiveri gjengjeld gjenganger gjenlyd gjenlyde gjennom gjennombore gjennomføre gjennomførbar gjennomgå gjennomgripende gjennomlide gjennomskue gjennomskinnelig gjennomsnitt gjennomsnittlig gjennomsøke gjennomtrenge gjennomtrengende gjennomtrengelig gjennomvåt gjensvar gjerrig gjerrighet gjette gjetting gjø gjødning gjødsel gjøk gjemt gjemme gjemmested gjøre gjøre fast gjøre fiasko gjøre motløs gjøre motstand gjøre om gjøre slutt på gjøre til lags gjøre opp gjøre opphold gjøre oppmerksom på gjøre opprør gjord gjøgle gjøgle med gjøgler gjøre en tjeneste gjørmete gjære gjenta gjentatt gjentatte ganger gjentagende gjentaking gjendrive gjenge gjenkjenne gjenmæle gjennomhulle gjennomsyre gjennomtenke gjerde gjete gjørme gjeld gjeldsbrev gjenferd gjengivelse gjengjeldelse gjenklang gjennomførlig gjennomført gjennomsiktig gjennomsyn gjensidig gjenstand gjenstridig gjestfri gjestmild gjeter gjetning gjøre arveløs gjøre ende på gjøre ferdig gjøre gyldig gjøremål gjøre som én blir fortalt gjensidig åpenhet gjengivende gjengs gjøre framlegg om gjøre seg til talsmann for gjøre bot gjøre helomvending gjenopptar gjennomsnittsgrad gjennomsnittsstørrelse gjøre et overslag gjøn gjøre tjeneste gjestebud gjennomarbeidet gjøre en ende på gjel gjøre det av med gjøre et hode kortere gjøre gravid gjøre med barn gjøre frisk gjøre livet surt for gjøre trist gjenytelse gjennomtrukken gjøre svenske av seg gjøre hakkemat av gjøre hærverk gjøre rent bord gjøre i stand gjøre kompliment gjentatte gjensitter gjøre vendereis gjøre susen gjestgiver gjensidig forståelse gjøre seg lystig gjennomlesning gjøre det godt gjenløsning gjensyn gjenoppbygge gjell gjespe gjestevennlig gjennombrudd gjennomtenkt gjerrigknark gjødsle gjøre forskjell gjøre bankerott gjøre kjent med gjøre gjeldende gjøre vondt gjøre inntrykk på gjøre nervøs gjøre seg klar til gjøre seg til gjøre tegn gjøre til syndebukk gjøre utkast til gjalle gjekke gjenføde gjenløse gjennomarbeide gjennomleve gjenoppfriske gjenskape gjenstå gjorde gjure gjøle gjenfødelse gjennomføring gjennomgående gjennomreise gjennomse gjenpart gjensidighet gjenstridighet gjentakelse gjestfrihet gjøre kjent gjøre narr av gjøre urolig gjenstandsløs gjøre tydelig gjørlig gjøre gode miner til slett spill gjøre godt igjen gjæv gjøre til gjenstand for gjøre seg til herre over gjøre seg gjøre ære gjøre ære på gjøre anskrik gjøre alvor av gjør vel å gjennomgangsmelodi gjette seg til gjøre seg begrep om gjøre seg fortrolig med gjøre ut for gjøre av gjengis med gjøre seg gjeldende gjøre utslaget gjem gjøre en ulykke på gjenlevende ektefelle gjøre opphevelser gjøre vitterlig gjøre forbi gjøre slutt gjøre ugjort gjøre ondt gjøre overslag over gjøre enig gjøre skam på gjøre til skamme gjøre nummer av gjøre seg flid gjøre seg umak gjøre sitt beste gjort er gjort gjøre regning med gjøre til sin gjøne gjøre narr gjøre skøy med gjøre stas av gjøre folk av gjeldsbevis gjerd gjen- gjøre sitt gjenvinne tapt terreng gjentakelsestilfelle gjennomfart gjenkalle i erindringen gjenkjenning gjøre en beslutning om gjøre i penger gjøre om i penger gjøre redd gjennomslag gjerde inn gjøre krus for gjøre stas på gjøre vesen av gjennombryte gjøre det gjøre det mulig gjøre bedre gjøre myk eller mør gjøre åt gjøre seg skyldig i gjøre solid gjøre løs gjøre sine hoser grønne gjøre bruk av gjøre krav på gjømme gjøre det klart for gjøre et godt inntrykk på gjøre glad gjøre varm om hjertet gjøre kur til gjøre sine hoser grønne hos gjøre rik gjøle for gjøre strandhogg gjesting gjøre en stridig gjøre opphevelser mot gjøren og laten gjøre vold på gjøre lite gjøre til gjøre en rangen stridig gjøglebilde gjøglespill gjøre en fjær til fem høns gjøre en fjær til syv høns gjøre en mygg til en elefant gjete bort gjenskinn gjøre knefall gjøre rent bordklargjøre gjengrodd gjøing gjøre noe gjennomhegle gjøre krus på gjøre liten gjøre seg liten gjøre en distinksjon gjøre det til en regel gjøre noe etter gjennomborende gjenværende gjøre gode penger gjøs gjalt gjøre regning uten vert gjøre urett mot gjøre vold på fakta gjøre hudskifte gjøre seg til latter gjøre til latter gjeliker gjøre arg gjøre mørke gjøre avbikt gjøre modell gjetord gjøre fremlegg om gjøre kål på gjøre holdt gjøre seg fortjent til gjøre døgervill gjennomsyret gjøre furore gjennomførsel gjennomgangs- gjøre en noe etter gjøre seg bemerket gjennomløpe gjøre seg til gode med gjøre store øyne gjøre monn gjenbo gjøre sin entré gjenvordighet gjøre underverker gjøre vei i vellinga gjøre seg forhåpninger gjettverk gjøre seg til venns med gjerne se gjøre klar gjøre seg ferdig med gjenreise gjøre sin oppvartning gjøre fortred gjall gjøre rådelig gjenvordigheter gjøre vel gjøre innhogg i gjennomgangstema gjenglans gjentak gjøre inngrep i gjendiktning gjennomfartsåre gjøre noe av seg gjøre for gjerningsord gjøre gammel gjøre opp varme gjø seg gjøre opp fisk gjøre fortgang