Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med gi (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
gi tilbake gispe gi slipp på gi hinder gitter gi gi bort gi bryst gi etter gi husrom gi ordre gi på båten gi seg gi seg i vei gi bank gi opp gi uttrykk for gift gifte seg giftermål giftig gigant gigantisk gikt gire gissel givende giver given girboks gifte gisse gi falsk forklaring gi seg i kast med gi ut gigg gir gitarist gitt gi næring til gi beskjed gi lov gi tilgang gi honnør gi kompliment gi seg til gi kjøtt på beinet gilde gi kurven gi liv gi nådestøtet gi avskjed gi løpepass gi sparken gi fyken gi avkall gi tapt gi et intervju gi blaffen gi en god dag gi pokker i gi penger under bordet gi buksevann gi adgang giftekniv gi inn etter noter gi på pukkelen gissen gi en klem gi en forestilling gisp gi seg god tid gi akt på gi arbeid til gi avkall på gi etter for gi en skrape gi form gi på pelsen gi plass gi blaffen i gi svar på tiltale gifte seg med gifteferdig giljotinere gidde gildre gipse girere gi lov til giddeløs giftering gitterverk gi sitt samtykke til gi seg utseende av å være gi lovord gild gi ordre om gi vind i seilene gi kjøp gi beskjed om gi det gi det utseende av gi seg mine av gi seg ut for gi til beste gi et vink om gi inntrykk av gisning givnad gi melding om gi avbud gi amnesti gi en god dag i gi sitt besyv med gi støtet til gi vederlag gi til gi særpreg givet gi pant på gi en skrekk i livet gi grøsninger gi utløp for gi tilsagn om gipyr gilje gi sitt ord på gi bud gi ordre til gi pålegg om gi impulser gi bemyndigelse gi seg over for gi syn for sagn gi sitt besyv med i laget gi fritt spill til gi en kilevink gi ild gi hals gi av sporene gimmick gi fortrinnet gi seg til kjenne gi inn med morsmelken gi vedkommende en skrape gi foretrede for gi det utseende av at gi seg over giende giv gi signal gi medhold gi ridderslaget gi juling gi en kurven gi svar gi anledning til gi plass for gitau giocoso gitt at givetvis gisten gi i ens varetekt girlande giret gi foretrede gi grønt lys for gi klarsignal gi klarsignal til gi fra seg giring gi vedkommende inn gi vedkommende på pukkelen gi ut på gi ros gitt fyken gitt løpepass