Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med fr (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
fremme frafallen frykt fryktelig skremmende fritidsaktivitet framskride fremadskridende frakk frekk fragment frakt frakte fraksjon fraktur framover fremadgående fremadstrebende frambringe fremdeles framfor framføre frampå framgang framholde framheve framkalle framlegge fremmed fremre framside framstående framstille framstilling framsteg framtid framtiden fremst framtre framtredende framtvinge fra fradrag frafalle fravike frank frynse frasatt fransk frastøtende frata fratre fraværende fravær frapperende frase fres frese fred fredelig frekvens frenetisk friste fristende fristelse fri fribåren fredfull fredsom frigi frigjort frihet frikjenne frikost friksjon frimerkesamler frise frisk friske til friske opp frisør frist fristed fristående fristille frisyre frita fritere fritid fritt frivillig frivol frø frodig fryd fryde frøken Frøken from front fråtse frost fru Fru frokost frukt frykte fryktelig fruktbar fruktbærende fruktsom frustrasjon frustrert fryse frosk fra hverandre fraksjonere framby fraskrive frede frelse frembringe fremheve fremkalle fremstille fremtre frifinne frigjøre frisere friske frukte frafall frakoblet framdrift framgangsmåte fratredelse freidig fremgang fremgangsmåte fremmedartet fremmelig fremover fremragende fremskritt fremstilling fribytter fridag frikvarter frosset frue fryktsom fråtser fronte fraksjonert fremmende freske fra arilds tid frydefull fredsvenn fredsbevarende fruktemne fruktknute frisert fremferd fremtreden fra konseptene frie hender frelst fra tid til annen fredsommelig friskare fremside frabe seg fraflyttet fraflytting fraksjonering fra forstanden fra vettet frihetstap fremskrittsfiendtlig frillesønn fra høyre fra venstre framvekst frille frøsen fredspolitikk fruentimmer framskap fratrekk frivillig arbeide fra oven fra toppen fra gammelt av frukten av ens strev framførelse framføring frau fremmedord fri kildekode fri programvare frikostig fritt fall frittstående bygning fråsser framsnakke fragmentarisk fregne Frelser fremmedhat fra og med frasi seg fraternisere fredselskende fregatt fribord frieri frigiditet frigivelse frikostighet fritenker frivolitet frodighet fromhet frostbitt fryse ut fradømme fragå frakjenne fralegge fralokke franarre fraråde fravriste frege frekventere fremdatere fremelske fremholde fremlegge fremskaffe fremskynde fremtvinge freste frottere fråde fråsse frøse fra nå av fredløs fredsstifter frekkas frekt frembrudd fremdrift fremfall fremfor fremfor alt fremføre fremgangsrik fremherskende fremkommelig fremmedfrykt fremmedgjøring fremsette fremskreden fremskrittsvennlig fremspring fremspringende fremstøt fremstå fremstående fremtredende fremvisning frigjøring friminutt frisinn friske på friskne til fritakelse fritt løp frontalt fryde seg fryktinngytende fryktløs frynsete fra ende til annen fra topp til tå fremtoning fremtøk frugal fra alders tid frasemakeri fremleis fremture fra dypet av ens hjerte fra hjertet fremskutt frier frem og tilbake freak fremsynt fruktesløs fremkomme med fremsi frem fra sans og samling fremførelse fremsyning fremkomst fremmøte fremstrille fritt frem fravende en fræg frigid fremoverrettet fren fra leveren frimodig fra trange kår frender frembære frende fra seg fremde fremhjelp fremhjelpe frossen fra A til Å fremom frastand fromme frynsegode frilledatter fremkomstmidler frynsete i kantene fri til fremvekst fraternisere med frasagn frarøve fremdjerv fremmane fremkomme fremsteg fraregnet frynset rykte fredsforstyrrer frate fremifrå fraksjonsdannelse fra Norge fremtidsmusikk fryse ned fra da av fra.. til frasi seg tronen fremtid frenesi Franco fremlegg fripostig friskfyraktig fruktsommelig fremdelig fremby fritte ut fredløshet frihetsstraff fruktbarhet fra asken i ilden fremkjømd fremtidig fransk visitt frem- fribrev fripass fremfaren fredsslutning frempå fritak fritidsbeskjeftigelse fredsæl fra først av fri for fredelighet franko fryktinngydende frostskadd frostsvidd frøyse frisette frigjøringsbevegelse frisk på levra fro frysninger fremmedfører fredlyst friksjonsvarme fritidssyssel fra innsiden frysende fruktose fremlut frilynt frisinnet fraliste fra begynnelsen friareal fremslenging fremovervirkende fryktsomhet fragmentering fra dag til dag fralegge seg ansvaret fremhald framskynd fremtre i fraternitet fremad fremetter frigitt fresko fritt slag fredkjær frontfigur