Sidekart

Tilgjengelige søkeord for språket


Viser Bokmål ord i synonymordboken alfabetisk

Viser ord som starter med fo (Ordlisten finner du nederst på siden)

Å (2000)
B (2502)
C (132)
D (1480)
E (1062)
F (3300)
G (1875)
H (2076)
I (1539)
J (299)
K (2732)
L (1692)
M (1702)
N (754)
O (1189)
P (1940)
Q (7)
qd qp qu
R (1461)
S (5662)
T (2254)
U (1692)
V (1648)
W (31)
X (6)
xa xe xx xy y
Y (86)
Z (14)
Æ (45)
Ø (165)
forretning forretningsvirksomhet forsiktig fortsatt fortelle fortelling forberede fordi at forlangende forene forlovede foajé fobi fokk fokus folder folie folk folkegruppe folkesamling folkelig folkemasse folkemord fond fonetisk for for- for at for det meste for vane for mye foregående forakt forakte foraktfull foraktelig foreldet foreldreløs forelsket foranderlig forandre forandring foraning forankre forankring forarge forarget forargelse forargelig forbinding forbanne forbannet forbannelse forbasket forbedre forbedret forbedring forbehold forbeholdsom forberedende forberedelse forbigå forbinde forbindelse forbindelser forbise forbitre forbitret forbittring forby forbudt forbli forbløffe forbløffet forbløffende forbrenning forbruke forbruker forbrukning forvirre forvirret forbryter forbund forbundet forderv forderve fordervet fordervelig fordel fordele fordelaktig fordeling fordype fordypning fordekt fordums fordom fordømme fordomsfri forlange fordra fordring fordrive forsinke forsinkning fordoble fordunkle forutse forbilde forbud forebygge forebyggende foretrekke foredrag forekomme foregå forutbestemt forhånd forekommende forekomst forelesning formål forene seg forening forenkle forenlig forskrift foreskrive foreslå forestå forestående forestille forestille seg forestilling forstander foretak foretaksom foretrede foretreder forgivende forfader forfedre forfall forfalle forfallen forfalske forfalsket forfalskning forfare forferde forferdet forferdelse forfarende forfatningsmessig forferdelig for farlig forfatter forfattning forfinet forflytte forflyttning forfølge forfølgelse forfører forførerisk forløpe forgangen forgjeves forgifte forgiftning forgylle forhale forhørsleder forhold forhandle forhandler forhandling forherlige forherskende forhastet forhekse forhindre forhøye forhøyning forhåpning forhåpningsfull forhør forhøre forintetgjøre forintetsgjørelse forkaste forkle forkledning forklare forklarende forklaring forkjøpsrett forkorte forkortet forkynne forkjølelse forlegen forlegge forlamme forlenge forlenget forlenging forlede forledd forliking forlise forløp forløse forløsning form forme formå formalisme formann formende formaning format formell oppførsel formasjon formbar formidler formel formell formgi formgivning formidabel forminske forminskes formode formodet formoden formodentlig formuende formue formular formulere formulering fordervelse formynder formynderskap fornem fornærme fornærmet fornærming fornekte fornøye fornøyelse fortid fortiden fornuftig fornye forødelse forydmyke forydmykende forutmykelse forulempe forulempet forulempning forulykkes forord forordne forordning forurense forurensning forårsake forstad forøve forøver forpakning forpeste forplikte forpliktende forpliktelse forrige forråde forråd forråde hemmeligheter forræderi forræder forræderisk forrådshus forrett forrette forringe forværelse forrykt foss fosse forsagt forsikre forsikre seg om forsikring forsikringsbrev forsamling forringet forringing forringelse forsettelig forsørge forseelse forsegle forsene forsiktighet forske på forskende forskanse forsker forskyve forskyvning forskning forskjønne forskudd forskrekke forskrekkelig forskrekket forslag forslave forsmå forsmedelig forsøk forsøke forsone forsone seg med forsonlig forsyning forspill forsprang forstå forståelig forståelse forstand forstandig forsterke forstørre forstørrelse forstyrrelse forstørrelsesglass forstumme forstummet forsømmelig forsømmelighet forsømme forsømt forst forsvar forsvare forverre forsvarer forsvarsløs forsvarsspiller forsvinne forsvunnet forsyn forsynt fort fortette fortegnelse fortsette forgående fortie fortjene fortjent fortjeneste fortjenstfull forelskelse fortløpende fortørket fortørnet forplantning forplantningsorgan fortreffelig fortrede fortroende fortrolig fortrolle fortryllende fortrykke fortrykker fortrykkelse fortrinn fortvile fortvilet fortvilelse forum forundrende forut forutbestemme forutbestemmelse foruten forutsi forutsigbar forutsette forutseende forvalte forvalter forvaltning forundre forundret forbausende forvaltningsfirma forvandling forbauselse forvanske forvansket forvente forventet forventelse forventning forverve forvirkelige forville forvirring forvise forvisning forvisse forvisse seg om forvisset forvrenge forvrengt forvri forvridd fosfor fossil foster fot fotball fotgjenger fotnote foto fotografere fotografi fotstykke fotpleie forstyrre forstyrrende forstyrret folde fole forbause forbeholde forbrenne forbryte fordre fordreie fordøye fore foredle foredra foreligge forelske foreta forfatte forfine forføye forgå forholde forlate forlike formene formere formidle formørke fornedre fornemme forpleie forpurre forsake forske forspille forstille forstue forsure forsyne forta fortape forte fortegne fortrylle fortære forulykke forutberegne forvandle forveksle forære forøke fosforescere fostre fogd fold foran forandret forbeholden forbi forbigående forbitrelse forbokstav forbruk forbrytelse forbundsfelle fordelt fordi fordøyelse foredling foregangsmann foreldre foreløpig forent foresatt foretaksomhet foretrukket forfatning forfriskning forføre forhindring forkjølet forkortelse forkrøplet forlatt forlengelse forlystelse formalisering formidling formodning formålsløs fornemmelse fornuft fornærmelse fornøyd forpint forrang forrest forrædersk forsanger forside forsinkelse forskjell forskjellig forsmedelse forspist fortau fortauskant fortvilt forurenset forurolige foruroligende forutane forutinntatt forutsetning forvarsel forvent fossefall fotografering forstanderinne forkorting fosterdrap fosterfordrivelse forsert forstilt forskrudd foreteelse forehavende for kort tid siden forleden forflerende forhøyende forlengende formerende forsterkende forstørrende formålstjenlig forsett forflytting fonemetisk for øret fortere enn svint fotblad fortidig forsamlingssted for alle forskjelligartet for den saks skyld for det forstemt fornøyelig forfar formening folkevalgt fokusere på fornekter fortryde forandre mening forgripe seg på forknytt forskremt foruroliget foreta seg fornedrelse forunderlig foliant formens ånder forbistret foredlet formet fordringsfullhet forbarme seg over forfjamset fortumlet folkekjær forelesningssal forulykket forrykthet forsage fortapte forsvinnende liten forlik forsenkning forstokket formlikhet fosterhjem forsamlingshus formering forført forstemmende forsendelse forsluken fordype seg i fortape seg i fortielse formørket fokusert forslumming forhekselse forgapt forlibt fortryllet fordufte fores fosterbror forvaltningsområde formere seg fortapt fortelle hvor David kjøpte ølet fornærmelig fordreid forvrenge sannheten forsyne seg forlis forheng fordriste seg til formaste seg fortrøstning forestilt fordektig forkommen fotvasking forsøksvis formæle forgjeves arbeid for egen regning formlik forveksling forhånelse forår forsøple fortegnet forgangne tider forn forholdsmessig forrom forsikringskontrakt forsiktig med penger forskriftmessig forsoningspolitikk forventningsledelse for hver fordringsfull forsettlig forteller forlover forhåndsbestille forespørsel forvaring folkeavstemning folksom fontene for all del for alltid for lenge siden forbindtlig fordypet fordømmende fordømt fordømmelse fordomsfrihet fordomsfull forsinket forutsigelse forgjenger foregi foregripe forløper forskrifter forskriftsmessig fortaler forevige forfallsdag forfang forferdende forfatterskap forfeilet forhistorie forhistorisk forførende forespørre forkludre forgrenet forgrening forgrove forgylt forhåne forherdet forhaste seg forhekset forhud forhudning forutfølelse forkjærlighet forkledd forkromme forlegenhet forlegger Forløser forlove seg forme seg formaliteter formane formgiver formildende forminsket formløs fornavn fornektelse fornyelse fornyer fornybar forpliktet forresten forråtnelse forsnakke seg forsakelse forringes forsyninger forsølve forskansning forseglet forsmak forsonende forsoning forspent forstille seg forsterkning forstavelse forsteine forsteining forsømmelse forminskende forsvarlig forsvars- forsvinnende fortgang for tidlig fortykning fortøye fortøyning fortropp fortynne fortynnet forundre seg forutsatt at forventningsfull forvikling forvillet fotfeste fotspor fotsåle fokusere foliere folne foranledige foranstalte forarbeide forbarme forblinde forbytte fordampe fordriste fordunste forefalle forefinnes foreholde forelegge forelese forespeile foresveve forevise forfekte forferdige forflate forflere forfordele forfremme forfriske forfryse forgjøre forgripe forgude forhyre forjette forkjetre forkjæle forkomme forkvakle forlokke forlyde forlyste forløfte formale formilde formolde formulde fornikle forplante forrykke forråe forsere forsimple forsire forskrive forskylde forskåne forslå forstikke forstøte forstøve forsumpe forsverge forsynde fortolke fortone fortrenge fortryte fortørne forunne forurette forvare forvenne forvolde folkemengde folkeslag folketall follikkel for eksempel for så vidt forankret foranstaltning forbauset forberg forbigått forbløffelse forblåst forbønn fordobling foretagende forfengelig forfremmelse forfriskende forfrysning forgreining forhenværende forherligelse forholde seg forholdsregel forholdsvis forhøyelse forkastelig forkjælt forkjært forklarelse formørkelse fornemhet fornuftsstridig fornyende forreste linje forretnings- forskjellige forskjønnelse forskrekkelse forslitt forspann forstavn forstillelse forstoppelse forståelsesfull forsvare seg forsynlig fortapelse fortellende fortettet fortolkning fortsettelse fortærende forundring forutanelse forutsatt forverres forverring forvokst forvrengning foræring fotoapparat fottrinn forstanderinne i kloster forkvaklet for enhver pris for full telling for godt formelig forsagelse fornuftstridig forpestet for litt formalistisk forseggjort forvaltningsmessig forbeder forfekter forkjemper forretning gjerning foregitt forloren formaliter fortieneste fordragelig fordringsløs for hånden foreliggende forhåndenværende forbenet forsteinet for evig fortfarende for alvor forhåndsbestilling fort-fort fortiss forivret forhippen forføye seg bort fortrekke for øvrig foruten det fortone seg forutføle forvandt forenlig med forhøre seg forfjamselse forlove seg med formspråk for seg selv forgjengelig forkrenkelig fortrøstningsfull forebringe formastelig forsoren forvorpen fortrytelse fortenke i fortredige forjaget forkavet forkuet foranledning forstå det som fotledd forlibelse forlibthet foresette seg fortsette i samme dur folkevett forgodtbefinnende forbinde rangere forbunden forlatelse forurettelse forbindtlighet forgripe seg for gammel forligget forfra forvåkt forjettende folkeferd forplantningsdyktig forsynde seg mot forslagen fortredelig fortrytelig forberede seg på forvisse seg forvitnelig forsorg forskyte forstrekke foreviget fortelle om foredragssal forkaste seg forskyve seg forband forse foll for alles øyne for åpen for åpen scene forivre seg forlikt for en stor del folkeskikk for fefot fotostat forkastelse fortæres forvitre forglemmelse forutsigelig folkevise forskingre forflatet forgnålt forterpet fortersket forfløyen forjage forhogning forhugning folke seg folkesatt fordreie hodet på forhåndsberegne forløyet fordrive tiden med forgremmet fortvilende forplikte seg til folkens forbeholde seg forstå seg på fornøyelse fryd forpleining fornøden fornødenhet forkynnelse forhude forklare nærmere for en slikk og ingenting forberedt forgjort forkjøp forkue fornemmelig fortrinnsvis forvissning forføyning forloge formående forvar forsørge seg forlene med forkynner forklaret forta seg forvandle seg forblindet fornedre seg forandring til det bedre forelegg forfaren folderik fortrinnlig fortæring forpost fotjern forkleine formalist for så for så vidt som formedelst fort vekk forhutlet for seint for litt siden forfallsperiode fornedring forsiring forkunn forkunnmat for en del folkefører folkestyre folke- folkestyrt form er forbygning fortale for liten forstemthet forblommet for seg forskjellsbehandle forarbeid forgå seg folnet forgiftet forborgen formummet forliksmann for døve ører forføye seg forrykende fommel forhakkende forvågen fossregn forstemmelse for ettertiden fornuftsmessig for egen del forbedre seg fortredelighet forhippet fordum forlike seg forlikes for full maskin for fulle mugger for fulle seil for fullt forbrødring forklart for mye av det gode forbanne seg på forlate seg på for alle vinder fornyet foran tidsskjemaet forelegg formular forbilledlig formfullendt forståsegpåer fotangel fortrolig med forelska-forlova-forgifta forestillingsevne fortapt sønn forstenet forpakte forsvarsanlegg fortifikasjon forbytting forregne seg formentlig fomle fortenkt forretningsmessig fortsettelsesfortelling fortsettelsesroman for de tusen hjem forhånds- for mye i kjeften for mye i munnen forgangne forløpte forrige gang forrige uke forelske seg i forlibe seg i forvandle seg til fordømmade fordømte forandring til fordølge forgi foresveve vedkommende forbrytersk forbisna forfjamsket forstøkt fortullet forturet fordervethet fortall fortred forplumre forsete forløpe seg forenelig forkobre formildende omstendigheter forskjertse formalia formativ forgangenhet fornalder forutseenhet forskrive seg forut for fossende folket forgåelse forsyndelse forhandlingsvennlig forlikelig fordragelighet fordype seg foregivende forsvarsskrift forsvarsverk forverre seg fortom forvildre forville seg forplikte seg på forvende fordreiet forkant forberedt på forreste forfrossen forsyne med forsegling fomlete fork forskjellsbehandling forsterke med for begge forsulten fortsette i samme for flere synonymer forhall forretningsdrivende forbifart fole seg fore seg forte seg forbrytermiljø forbryterverden for dyr for høy folkesnakk forlydende forvei foolproof fordøyelsesapparat fordøyelseskanal fordøyelsesorganer fortørnelse heftighet forensisk formumme seg fortegnet bilde fordømmelig forvinne fortissimo forelesningsrekke forlegning forstår fort gjort forsamlingsleder fortone seg som fotosensitiv for hånd fortjenester forestillinger for det tilfelle at for sein fos forbryte seg forbryte seg mot forgape seg i forse seg forse seg mot forse seg på forsynde seg forlate det synkende skip forlate sig på forgrunnsfigur forgrunnsskikkelse forhode forbodme folketing for sin egen del folkeminne forholdsord forhåndsberegning forutberegning Fortran fossregne forfriske seg formalitet for fremtiden forhindringsmelding forjettelse forstene forbanne seg forgudelse forsvarsgren forhøy forsterk folkevond forutbestille fonn fortape seg fortørnelse foregjøgle forpyntet fostring fortykkelse forberedelser fortids- forranglet forfalle til forbikjøre fordeling av noe